“เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “

📜 สพอ. อําเภอศีขรภูมิ
📆วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
📖 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการ อําเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นางภาลฎา เพียรงาม​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ​ พัฒนากรประจําตําบลตรมไพร และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตําบลตรมไพร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “
📌 แปลงนางสาวกฤษณา เจริญผล​ ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จากหลายตำบล​ เครือข่ายครัวเรือนโคกหนองนาตำบลหนองเหล็ก​ รวมถึงผู้ที่มีจิตอาสารวมพลังเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ด้วย
➡️กิจกรรมที่เอามื้อสามัคคี​ ได้แก่​ การลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงโคกหนองนา​ และปลูกต้นกล้วย​ ไม้ผลเพิ่มเติม
(Visited 7 times, 1 visits today)