เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “

⏩ ที่นี่…อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์🌾
📜 สพอ. อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
📆วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ 2564
📖 นาย สมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอําเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตําบลตรึม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “
📌ณ แปลงนายปรีชา พระจันทร์ตรา​ ม​.16​ ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์
➡️กิจกรรมที่เอามื้อสามัคคี​ ได้แก่​ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงโคกหนองนา
🌿🌿โดยกิจกรรมครั้งนี้มีครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล ตําบลตรึม​ งบเงินกู้ เข้าร่วมกิจกรรม
(Visited 6 times, 1 visits today)