วอำเภอศีขรภูมิ ทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีอำเภอศีขรภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔

📅 วันที่​ 12 พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ​ ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอศีขรภูมิ​ ประจำปี​ 2564​ โดยมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอศีขรภูมิ ทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีอำเภอศีขรภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโสดาราม บ้านบ่อน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมียอดถวายปัจจัยกองกฐินสามัคคีในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 310,800 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

(Visited 4 times, 1 visits today)