จัดกิจกรรมประชุมวางแผนการจัดงานตลาดนัดอินทรีย์วิถีโคกหนองนา

📜 สพอ. อําเภอศีขรภูมิ
📆วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
📖 นาย สมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอําเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นางรวีวรรณ ดมอุ่นดี พัฒนากรประจําตําบลยาง และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตําบลยาง​ และตำบลนารุ่ง ร่วมกับกำนัน ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน และครัวเรือนตำบลยาง จัดกิจกรรมประชุมวางแผนการจัดงานตลาดนัดอินทรีย์วิถีโคกหนองนา โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเตรียมความพร้อม​ ซักซ้อมความเข้าใจ​ และวางแผนร่วมกันจัดบูธ​เพื่อนำเสนอและจำหน่ายผลผลิตจากครัวเรือนโคกหนองนา
📌 ณ​ บ้านยาง ม.1 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์
(Visited 6 times, 1 visits today)