ประชุมเตรียมการจัดดำเนินการตลาดนัดผลผลิตอินทรีย์วิถีโคกหนองนา​

📣📣 วันที่ 8 พฤศจิกายน​ พ.ศ.​ 2564 เวลา 13.00​ น. นักพัฒนาพื้นที่ตันแบบ ( นพต. ) อำเภอศีขรภูมิ ทุกตำบลร่วมประชุม​ หัวข้อ​การประชุมเตรียมการจัดดำเนินการตลาดนัดผลผลิตอินทรีย์วิถีโคกหนองนา​ ระหว่างวันที่​ 18 -​ 19 พฤศจิกายน​ 2564​ ณ​ ถนนปรุงจิต​ บ้านโบราณบ้านพักนายอำเภอศีขรภูมิ เกี่ยวกับการจัดการแสดงบนเวที นำเสนอคัดเลือก​ นพต. ผู้เข้าร่วมเสวนาเรื่องโคก หนอง นา บนเวที การเตรียมสถานที่และการแบ่งพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ​ของตำบลแต่ละตำบล

(Visited 7 times, 1 visits today)