จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนองนา โมเดล

⏩ ที่นี่.. .อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์🌾
🕜วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
📣นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้​ทีม​ นพต.ตำบลแตล
📜 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนองนา โมเดล
🌳ณ​ แปลง นายสมศักดิ์ รักใคร่กลาง หมู่ 5 บ้านหนองคู ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🌳แปลง นายมานะ ทมะนันต์ หมู่ 5 บ้านหนองคู ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(Visited 7 times, 1 visits today)