“เอามื้อสามัคคี” “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล”

⏩ ที่นี่…อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์🌾
📆 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2564
📖 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอําเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม​ “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล” ร่วมกับ​ นางรวีวรรณ ดมอุ่นดี พัฒนากรประจําตําบลนารุ่ง และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตําบลนารุ่งและตำบลยาง
📌 ณ​ แปลงนางนิภาพร ดัชถุยาวัตร หมู่ที่ 4 ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
➡️กิจกรรมเอามื้อสามัคคี​เกี่ยวข้าวและตีข้าวแบบโบราณ พร้อมร่วมจัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้ โคก​ หนอง​ นา พัฒนาชุมชน
🌿โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล ตําบลนารุ่ง งบเงินกู้และงบยุทธศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)