จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนองนา โมเดล

🕜วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
📣นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สวัสดี พัฒนากรประจำตำบลขวาวใหญ่ พร้อม นพต.ตำบลขวาวใหญ่
📜 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนองนา โมเดล
🌳แปลง นายบุญเกิด พิลาศรี หมู่ 6 บ้านสำโรง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🌳แปลง นายอำนาจ จิตรกาญ หมู่ 6 บ้านสำโรง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🌳 แปลงของนายดิเรก บุญเชิด ม.7 บ้านไพรษร ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🔰จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี
-ปลูกป่า 5 ระดับ
-ห่มฟาง
-ประชุมเครือข่ายโคกหนองนา ต.ขวาวใหญ่
-กิจกรรมหาอยู่หากิน
(Visited 3 times, 1 visits today)