จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนอง นา โมเดล

⏩ ที่นี่..อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์🌾
🕜วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
📣นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ พัฒนากรประจำตำบลระแงง พร้อม นพต.ตำบลจารพัตและตำบลระแงง
📜 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนอง นา โมเดล
🌳แปลงของ​ นางสาวเนตรอนงค์ จันทร์เต็ม หมู่ 9 บ้านกางของ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์​ กิจกรรม ทำปุ๋ยหมักรสจืด
🌳แปลงของ​ นายเสนือง ศรีมาลา หมู่ 8 บ้านกางของ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
กิจกรรม ทำปุ๋ยหมักรสจืด
🌳 แปลงของนายยืนยง เงินถม 9 บ้านกางของ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
จัดกิจกรรม ห่มฝางท่
(Visited 2 times, 1 visits today)