กิจกรรม kick off เอามื้อสามัคคี ณ ตำบลผักไหม

🌳🌳 สพอ.ศีขรภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม kick off เอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล
🗓️ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
🌟 นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ และ นางสุนทรี นวนิล พัฒนากรประจำตำบล ผักไหม, กุดหวาย พร้อม นพต.ผักไหม ,กุดหวาย ,จารพัต ,ช่างปี่, ตรมไพร
📝ดำเนินการจัดกิจกรรม kick off เอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล
🌾มีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน
1. ปลูกไม้ผล
2.ปลูกสมุนไพร
3.ทำแซนวิซปลา
4.ทำน้ำหมักรสเปรี้ยวจากมะนาว
5.ทำน้ำยาอเนกประสงค์
และมีการจัดตลาดสดโคก หนอง นา ที่เป็นผลผลิตจากครัวเรือนในพื้นที่
🌱ทั้งนี้ครัวเรือนที่ได้รับโครงการประจำตำบลผักไหม 14 ครัวเรือน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย☘️
(Visited 4 times, 1 visits today)