ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4ร กิจกรรมเชื่อมโยงอาหารปลอดภัย

🎊ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09. 30 น.
🔶 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (4ร: โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) กิจกรรมเชื่อมโยงอาหารปลอดภัย
โดยมีนายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานในโดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้นายสมพร พูลเพิ่มพัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านกุดทอง กาเจาะและผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวน 3ราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(Visited 1 times, 1 visits today)