ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการโคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ บ.ทุ่งมนต์ ม.13 ต.ยาง

❇️ นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ พัฒนากรประจำตำบลยาง นพต.ตำบลยาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (เพิ่มเติม)
🏞️ แปลง นางหอมหวล รัตนวัน พื้นที่ บ.ทุ่งมนต์ ม.13 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(Visited 2 times, 1 visits today)