กิจกรรม kick off “เอามื้อสามัคคี”แปลงของนางสาววัลลี สุขบรรณา ม. 15 ต.คาละแมะ

📖📖 นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ พร้อมกับนาย สมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการ อําเภอศีขรภูมิ นางสาวปณัสญา สุที พัฒนากรประจําตําบลคาละแมะ และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตําบลคาละแมะ/ตำบลตรึม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม kick off “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “
📌แปลงของนางสาววัลลี สุขบรรณา ม. 15 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์
➡️➡️ กิจกรรมที่เอามื้อสามัคคี
1.ปลูกสมุนไพร ต้านโควิด
2.ปลูกไม้ผล
3.ปล่อยปลา
🌿🌿โดยกิจกรรมครั้งนีมี ผู้นำชุมชนจาก 15 หมู่บ้าน/ครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล ตําบลคาละแมะ งบเงินกู้ และงบยุทธศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ⚘
(Visited 2 times, 1 visits today)