ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมวางแผนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

⏩ ที่นี่..อําภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
🗓️ วันที่ 8 กันยายน 2564
🌟นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ พัฒนากรประจำตำบลยาง ช่างควบคุมงาน และนพต.ยาง
📝ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมวางแผนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
👉ณ แปลงนายอุทัย อินตะนัย บ้านสว่าง หมู่ที่ 12 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 สถานีข่าว พช.ศีขรภูมิ รายงาน
(Visited 9 times, 1 visits today)