ร่วมกิจกรรม การตรวจติดตามโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” ณ บ้านกุดทอง หมู่ที่ 2 และบ้านกาเจาะ หมู่ที่ 4 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

👉วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ พร้อมด้วยนางสาวปณัสญา สุที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ,นายทวีศักดิ์ สวัสดี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) ร่วมกิจกรรม การตรวจติดตามโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” ณ บ้านกุดทอง หมู่ที่ 2 และบ้านกาเจาะ หมู่ที่ 4 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
📌โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย
👍🏻ตำบลตรึม เป็นตำบลที่ได้รับคัดเลือก เป็นตำบลนำร่อง ในการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์กุดทอง กาเจาะ เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของอำเภอศีขรภูมิ มักจะนิยมปลูกผักอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในบริเวณที่ตนพักอาศัย ทำให้สามารถดูแลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง จนเกิดสโลแกนที่ว่า “กินนอนอยู่กับผัก รักเหมือนสมาชิกในครอบครัว” นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
📌📌ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมลายเอกลักษณ์อำเภอศีขรภูมิและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตำบลตรึมด้วย
(Visited 20 times, 1 visits today)