ดกิจกรรม KICK OFF “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ จัดกิจกรรม KICK OFF “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
📅 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
🍁นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลหนองขวาว ตำบลขวาวใหญ่ และตำบลตรึม เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
📌 ณ พื้นที่แปลงของนายทองมา เลิศล้ำ ครัวเรือนต้นแบบฯ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
🔸ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ” ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีได้มีการดำเนินกิจกรรม KICK OFF เอามื้อสามัคคีในกิจกรรม
🌳ปลูกต้นไม้
🌱ห่มฟาง
🌾ดำนา
🐠ปล่อยปลา
🔸ฐานให้ความรู้
🍹ฐาน ฅนรักษ์ป่า (ทำน้ำหมักรสจืด)
🧫ฐาน ฅนมีน้ำยา (ทำน้ำยาล้างจาน)
🐟 ฐาน ฅนรักษ์ปลา (ทำแซนวิสปลา)
(Visited 5 times, 1 visits today)