พัฒนากร​ผู้​ประสานงานตำบลจารพัต ได้ตรวจรับแปลงร่วมกับผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างโครงการ โคก หนอง นา

📅 14 กรกฎาคม 2564
✍️นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิมอบหมายให้ นาง​พัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ พัฒนากร​ผู้​ประสานงานตำบลจารพัต พร้อม​คณะกรรมการตรวจรับ และนพต.จารพัต, ระแงง ได้ตรวจรับแปลงร่วมกับผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
📌 จำนวน 6 แปลง
🔸แปลงนายนฤชิต ซ่อมแก้ว ม.6
🔸แปลงนายพินิจ ลาดทอง ม.18
🔸แปลงนายพุฒิพงษ์ สำราญ ม.13
🔸แปลงนางปาริชาติ ชุมพลรักษ์ ม.11
🔸นางพนาสวรรค์ แก้วปลั่ง ม.1
🔸แปลงนายวีระ สายลุน ม.15 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(Visited 1 times, 1 visits today)