พัฒนากรประจํา ต.หนองเหล็ก มอบหมายให้ นพต.ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามงานขุด โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ม.13

⏰ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
🌈 นาย สมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอําเภอศีขรภูมิ น.ส ศศิพิมล สุมา พัฒนากรประจํา ต.หนองเหล็ก มอบหมายให้ นพต.ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ต.หนองเหล็ก ลงพื้นที่ติดตามงานขุด โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
🚜 แปลงนายเสมียน​ สังหขสิทธิ์​ ม.13 บ.โคกลำดวน ต.หนองเหล็กอ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตามแบบธารานาวา 1:2 พื้นที่ขนาด 3 ไร่
♨️ ผลการดําเนินงานเสร็จเรียบร้อย100%แล้วค่ะ
(Visited 12 times, 1 visits today)