พัฒนากรประจํา ต.ช่างปี่ ลงพื้นที่ติดตามงานขุด โครงการ โคก หนอง นา โมเดล

⏰ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
🌈 นาย สมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอําเภอศีขรภูมิ น.ส ธันยพร แสนปลื้ม พัฒนากรประจํา ต.ช่างปี่ มอบหมายให้ นพต.ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ต.ช่างปี่ ลงพื้นที่ติดตามงานขุด โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
🚜 แปลง ผญ. วัฒนา โต๊ะงาม ม.14 บ.อ่างสมบูรณ์ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตามแบบพิเศษมนระกา พื้นที่ขนาด 3 ไร่
♨️ ผลการดําเนินงานคืบหน้า 80%
(Visited 11 times, 1 visits today)