พัฒนากรประจําตําบลยางลงพื้นที่ติดตามงานขุด โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ม.7

🗓️ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
❇️ นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ พัฒนากรประจําตําบลยาง พร้อมด้วย นพต. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตําบลยาง และช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานขุด โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
🌱 แปลง นางสม บุญสอน บ้านโนนแดง ม.7 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🏞️ ตามแบบ 1:2 ธารานาวา พื้นที่ 3 ไร่ ผลการดําเนินงานคืบหน้า 100 %
(Visited 7 times, 1 visits today)