✨นพต.ศีขรภูมิ จัดตลาดจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ วิถีโคก หนอง นา ศีขรภูมิ✨

– นพต.ศีขรภูมิ จัดตลาดจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ วิถีโคก หนอง นา ศีขรภูมิ
– วันที่ 2 มีนาคม 2564
– พื้นที่บริเวณหอประชุมอำเภอศีขรภูมิ
– นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล อำเภอศีขรภูมิ (นพต.) นำผลผลิตอินทรีย์ เช่น ผักปลอดสาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป พันธุ์ไม้ต่าง ๆ มาจำหน่าย ในการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศีขรภูมิ
– การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้มาเลือกซื้อ จับจ่าย ผลผลิตไปเพื่อรับประทาน อย่างครึกครื้น

 

(Visited 12 times, 1 visits today)