เจ้าหน้าที่ระดับสูงกัมพูชา ดูงานกาละแมศีขรภูมิ PSO 62 สุรินทร์

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สพอ.ศีขรภูมิให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการ OVOP และเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้า OVOP จากกัมพูชา ๒๐ คน ศึกษาดูงานผลิตภัณฑฺ์ OTOP ระดับ ๕ ดาว และ PSO ปี ๖๒ ผลิตภัณฑ์กาละแมศีขรภูมิ ตราปราสาทเดียว..ขอบขอบคุณผู้เกี่ยวข้องครับ

(Visited 29 times, 1 visits today)