การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP

นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ ได้มอบให้ นางกนกวรรณ พาภักดี รักษาการพัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ  พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ร่วมนำผู้ผลิตสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน จำหน่ายในวันประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม 2561  วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยผู้ซื้อและผู้ขายมีความพึงพอใจในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ร่วมประชุมฯในครั้งนี้

(Visited 88 times, 1 visits today)