อำเภอศีขรภูมิประชุมปราชญ์ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ ดำเนินการประชุมปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ  ในวันที่ ๙ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุ มชน อ.ศีขรภูมิ ผลการประชุม ผู้ร่วมประชุมมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯตามกำหนด

(Visited 38 times, 1 visits today)