การติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

วันที่ ๗ พ.ย.๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยนายปาณิดล ชุ่มสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ.ไทร ม.๗ ต.จารพัต ละ บ.ช่างปี่   ม.๑ ต.ช่างปี่  โดยมีทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ , คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชน OTOP นวัตวิถีและราษฎรในหมู่บ้านให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

(Visited 58 times, 1 visits today)