กฐินสามัคคีอำเภอศีขรภูมิ ประจำปี 2561

ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคีอำเภอศีขรภูมิ ประจำปี 2561ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน 2561  ทอดถวาย ณ วัดโสดาราม บ้านบ่อน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

(Visited 74 times, 1 visits today)