โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

วันที่ 24 ตุลาคม 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ   นำโดยนางกนกวรรณ  พาภักดี  รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ณ วัดศรัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ

(Visited 35 times, 1 visits today)