ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมอำเภอศีขรภูมิ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะ ตรวจติดตามและมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ  ในการนี้ ได้กราบนมัสการพระครูบริหารชัยมงคล  เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ ตรวจเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ, กราบสักการะหลวงพ่อปิ่น   วัดปราสาท หมู่ที่ 1 ตำบลระแงง ,กราบสักการะอนุสาวรีย์หลวงไชยสุริยง  โดยมีจ่าเอกปรเมศร์ จันทร์แสง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอ และพัฒนาการอำเภอพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯให้การต้อนรับ

(Visited 133 times, 1 visits today)