มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.ศีขรภูมิ

นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดง , นิทรรศการและสินค้าชุมชน,ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หมู่บ้านนำมาจำหน่าย

ในเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ย.61 ที่ผ่านมา ณ ลานเอนกประสงค์ข้างที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมจำนวนมาก

(Visited 125 times, 1 visits today)