การประชุมชี้แจงแนวทางในการเตรียมคัดสรรโอทอป ประจำปี 2562

อำเภอศีขรภูมิโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการโอทอป ในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ เพื่อชี้แจงแนวทางในการเตรียมคัดสรรโอทอป ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 ก.ย.61 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันติสุข อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผลการประชุม ผู้ร่วมประชุมมีความเข้าใจ และจะได้เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อม หากเปิดให้มีการลงทะเบียนจะได้นำผลิตภัณฑ์มาเข้ารับการคัดสรรต่อไป

(Visited 32 times, 1 visits today)