สถาบันจัดการเงินทุนบ้านหนองแรต นำสมาชิกฯศึกษาดูงานสัมมาชีพ

๔ กย.60 สถาบันจัดการเงินทุนบ้านหนองแรต นำสมาชิกฯศึกษาดูงานสัมมาชีพในพื้นที่ตำบลหนองขวาว บ.โนนดู่ และบ้านแก เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯต่อไป

(Visited 65 times, 1 visits today)