ติดตามการสาธิตกิจกรรมสนับสนุนครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญา บ้านหนองแรต

 

6 ก.ย.60 ติดตามการสาธิตกิจกรรมสนับสนุนครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญา บ้านหนองแรตหมู่5 ต.ขวาวใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนที่กู้เงินจากสถาบันจัดการเงินทุนบ้านหนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ และการกู้เงิน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา นำมาประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน

(Visited 46 times, 1 visits today)