การติดตามนิเทศงานการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิเข้าร่วมรับการติดตามนิเทศงานการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

(Visited 23 times, 1 visits today)