โครงการคนพช.มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม เปี่ยมอุดมการณ์ เชี่ยวชาญงานพัฒนาชุมชน

ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการคนพช.มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม เปี่ยมอุดมการณ์ เชี่ยวชาญงานพัฒนาชุมชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยมีการจัดกิจกรรม ปลุกแรงบันดาลใจ สร้างทีมงาม และหัวใจการบริการ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมและรีสอร์ทสตาไลท์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

(Visited 25 times, 1 visits today)