ประชาสัมพันธ์สัมมาชีพชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ

นายสุชาติ ปริญญาเชษฐ พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิและสิบเอกชวลิต จารัตน์ พัฒนากรตำบล ได้นำกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ตำบลหนองขวาว
ตำบลขวาวใหญ่ ออกรายการวิทยุรอบรั้วประทายสมัน  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหมู่บ้านในการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์  

(Visited 37 times, 1 visits today)