กิจกรรมรวมพลังมวลชนด้านยาเสพติด

นายภูษิต  ลัทธิธนธรรม พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดู่  หมู่ที่ 5 ตำบลนารุ่ง  และกลุ่ม OTOP จาก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังมวลชนด้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหา ในวันที่ 9 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุรินทร์

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
(Visited 87 times, 1 visits today)