การประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์

ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุสิริ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสันติสุข เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ฯ โดยมีคณะกรรมการกลุ่มอาชีพจากหมู่บ้าน ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯเพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ

(Visited 25 times, 1 visits today)