โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

อบต.คาละแมะ ได้ดำเนินการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์ ให้แก่ผู้มีจิตอาสาจากหมู่บ้านในตำบลคาละแมะจำนวน 15 หมู่บ้านเพื่อเตรียมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.คาละแมะ โดยผู้เข้าอบรมฯต่างมีความเข้าใจและจะนำกลับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนผู้มีจิตอาสาในหมู่บ้านได้ร่วมกันจัดทำโดยมีเป้าหมายให้ได้อย่างน้อยหมู่บ้านละ 500 ดอก

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA

 

(Visited 31 times, 1 visits today)