ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล

ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

เรื่อง โปสการ์ดและโปสเตอร์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”

ดาวน์โหลด

เรื่อง การประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือน ก.ย.63

ดาวน์โหลด

เรื่อง ขอมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนดำเนินการ

ดาวน์โหลด

เรื่อง ขอให้อำเภอแจ้งข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด

เรื่อง ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินจัดส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ดาวน์โหลด