สพอ.สิเกา เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบและจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี แปลง โคก หนอง นา โมเดล ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

>>> วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายมานะ  เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา โมเดล ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี นางอนุรีย์  ปาติปาเลท พัฒนาการอำเภอสิเกา นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสิเกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เครือข่าย โคกหนอง นา โมเดล อำเภอสิเกา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวอลิชา  รัตนตรัง หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

>>>ในการนี้ นายมานะ  เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ด้วยการปลูกต้นลำไยคริสตัล และผู้มาร่วมกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นหมาก ในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ พร้อมมีกิจกรรมการแบ่งปัน ด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วพู และต้นกล้าพืช ผัก เช่น พริก มะเขือ ต้นหมาก ต้นมะพร้าว แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมด้วย

>>> แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวอลิชา  รัตนตรัง หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีการบริหารจัดการในพื้นที่ ด้วยการ ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก ขิง ข่า ตะไคร้ มะเขือ ฯลฯ  ไม้ผล เช่น ทุเรียน ขนุน จำปาดะ ส้มโอ มะม่วง ฯลฯ  การปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ  และมีการเลี้ยงปลา เช่น ปลาทับทิม ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ฯลฯ

(Visited 10 times, 1 visits today)