รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2566 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ ดังนี้

  1. ทุนเล่าเรียนหลวง                                                                    จำนวน     9   ทุน
  2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    จำนวน   27   ทุน
  3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ                                                   จำนวน   5     ทุน
  4. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์                                                               จำนวน   2     ทุน
  5. ทุนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   จำนวน   3    ทุน

 

(Visited 19 times, 1 visits today)