ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสิเกา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอนุรีย์  ปาติปาเลท  พัฒนาการอำเภอสิเกา พร้อมด้วยนางศิริรัตน์  ไพสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสิเกา ในการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อประเมินสถานะการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินด้วย

>>>ในการนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสิเกา ชุดใหม่ โดยนายสุนทร  แซ่เลี้ยว ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายฯ ของอำเภอสิเกา 

(Visited 13 times, 1 visits today)