อ.สีดา ร่วมตักบาตร งานปริวาสกรรม

✨ที่นี่ สีดา โคราช📸
🌈เช็คอิน ที่นี่สีดา 🌅
✨👉อำเภอสีดา ร่วมตักบาตร งานปริวาสกรรม✨
📢ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
➡️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา จ.นครราชสีมา
🔊อำเภอสีดา นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ พัฒนาการอำเภอสีดา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสีดา เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สวัสดิการกองทุนหมู่บ้าน ร่วมตักบาตร งานปริวาสกรรม โดยมีพระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป ที่วัดบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลสีดา อำเภอสีดา ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๙๙ ราย 👉ในการนี้ นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร ส.อบจ.อำเภอสีดา เป็นประธานในการตักบาตรงานปริวาสกรรมในวันนี้ โดยมี นางปิยะวรรณ เทพมาลี ผู้ใหญ่บ้านโนนเมือง นางพรรษสรณ์ รัตนาสินนอก ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสีดาพร้อมด้วยองค์กรสตรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ม.๓,ม.๔,ม.๕ ,ม.๖ ตำบลสีดา ม.๓ ตำบลโพนทอง ร่วมตักบาตร งานปริวาสกรรมในครั้งนี้ 🎯ณ วัดบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเมือง ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (#)Change for Good
“๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAII@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
📷สถานีข่าว พช.สีดา รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)