อ.สีดา ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

👑เช็คอิน ที่นี่ สีดา โคราช 📢ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
➡️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 📢ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 📢วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 👑นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ พัฒนาการอำเภอสีดา ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetting การประชุม Kick off KM Challenge การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ “พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้” การพัฒนาบุคคลากร และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เกิดการเปลี่ยนปลงตนเอง เพื่อให้เกิดการตอบสนองได้ ในการทำงาน การคิด การแก้ไข การส่งเสริม การมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เพื่อให้บรรลุภารกิจ และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง (@) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา #WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ 📸 สถานีข่าว พช.สีดา

(Visited 1 times, 1 visits today)