อ.สีดา มอบขนมให้แก่เด็กพิเศษ คณะครู ผู้ปกครอง

👑เช็คอิน ที่นี่ สีดา โคราช 📢ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
➡️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 📢วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 👑นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ พัฒนาการอำเภอสีดา และนางแสงทอง จ้ายนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสีดา หมู่ที่ ๑ ตำบลสีดา มาเยี่ยมศูนย์ฯ เขต11 จ.นม หน่วยบริการสีดา ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา และมอบขนมให้แก่เด็กพิเศษ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอขอบพระคุณครับ (ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน)
ณ รพสต.หนองจะบก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ 📸 สถานีข่าว พช.สีดา

(Visited 4 times, 1 visits today)