อ.สีดา มอบขนมปังแก่เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

👑เช็คอิน ที่นี่ สีดา โคราช 📢ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
➡️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 📢วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 👑นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ พัฒนาการอำเภอสีดา และนางแสงทอง จ้ายนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสีดา หมู่ที่ ๑ ตำบลสีดา มามอบขนมปังแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะค่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน)
ณ โรงเรียนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ 📸 สถานีข่าว พช.สีดา

(Visited 1 times, 1 visits today)