อ.สีดา มอบกระเช้าปีใหม่

👑เช็คอิน ที่นี่ สีดา โคราช 📢ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
➡️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 📢มอบกระเช้าปีใหม่ 📢วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. 👑นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ พัฒนาการอำเภอสีดา โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากนางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ พัฒนาการอำเภอสีดา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา (@) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนคราชสีมา #WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ 📸 สถานีข่าว พช.สีดา

(Visited 4 times, 1 visits today)