ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอาทร อร่ามวงศ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสิชล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน