โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอศรีเชียงใหม่
พัฒนาการอำเภอศรีเชียงใหม่

นายจักรวรรดิ วิทาโน

พัฒนาการอำเภอศรีเชียงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประเสริฐ ปัญญากุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวไพรินทร์ อินทรักษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเสาวณีย์ เกษางาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 426 times, 1 visits today)