สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพื้น้องประชาชนเข้าใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data ) ของกรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 10 ครั้ง

(Visited 10 times, 1 visits today)